obsah kurzu

*odhadovaný čas (6 mesiacov popri práci)

200 hodín

Vypracovanie Akadémie

materily rozdelené do kapitol v Git repozitáry
vypracoanie zadaní
spolupráca s mentorom

70 hodín

Certifikácia CKA

Prístup k materiálov k príprave na certifikáciu
vedenie mentora k certifikácii - prísomnou formou

70 hodín

Certifikácia AWS CSAA

Prístup k materiálov k príprave na certifikáciu
vedenie mentora k certifikácii - prísomnou formou

Čo sa naučís?

Git

Version control je systém, vďaka ktorému developer sleduje zmeny v kóde vykonané v určitom období. Git je populárny version control system sledujúci zmeny vo filoch a umožnuje kolaboráciu viacerých developerov na jednom projekte.

Linux

Linux and Unix sú široko rozšírené v devops a infraštruktúre vďaka ich stabilite, bezpečnosti a flexibilite. Linux and Unix operačné systémy (OS) sú známe svojou stabilnou prevádzkou bez nutnosti rebootovania. To ich robí idelálnou volbou pre tzv. kritické systémy ktoré potrebujú byť spustené nonstop.

Docker

Kontainerizácia je technológia , ktorá dovoluje zbaliť applikácie a ich súčasti do samostatných častí nazývaných kontajnery. Kontajnery môžeme spustiť na akomkoľvek zariadení ktoré má k tomu potrebný software ako je Docker, a to bez ohľadu na OS alebo infraštruktúru.

Kubernetes

Kubernetes je schopný a flexibilný kontajnerizačný orchestrátor ktorý zjednodušuje deploy, škálovanie, a manažovanie kontajnerizačných applikácií. Pri nastavovaní Kubernetes clustera, existujú dve hmožnosti, a to: manažovaný and samoriadiaci.

Helm

Helm je package manager pre Kubernetes umožnujúci inštaláciu and manžovanie applikácií na Kubernetes clustri. Helm využíva format nazvaný "chart" čo je v podstate zoskupenie zdrojov Kubernetisu (ako sú pody and servicy), ktoré prepojené a je možné ich nainštalovať, updatovať, alebo odinštalovať naraz ako celok.

AWS

Pri Cloud Computingu je provider cloudových služieb zodpovedný za hardware aj za poskytovanie služieb. Poskytuje k nim software aj platformu kde si môžeme službu prenajať a jej cena bude závisieť od jej využitia. Ako cloud providera využívame primárne AWS.

Terraform

Terraform je open-source infrastructure as code software tool. Používatelia zadefinujú a nastavujú infraštruktúru dátového centra pomocou deklaratívneho konfiguračného jazyka známeho ako JSON. Terraform vygeneruje plán čo je potrebné dosiahnuť a potom ho spustí pre vytvorenie požadovaje infraštruktúry.

CI/CD

Continuous Integration a Continuous Deployment (CI/CD) automatizuje process buildovania, testovania, and deploymentu zmien v kóde. Umožnuje developersom pravidelne integrovať zmeny v kóde, a deploy týchto zmien do produkcie rýchlo a s minimálnym rozikom.

Database

V širšom ponímaní je databázou akékolvek logické zoskupenie informácií. V kontexte webstránok a aplikácií sú databázami počítačové programy schopné interakcie s informáciami v databázach uloženými.
Previous slide
Next slide

Obsah kapitol

Viac Info o Kurze

  • Každá kapitola sa ti sprístupní po ukončení predošlej kapitoly, nemusíš čakať na review od mentora a môžeš pracovať na ďalšej kapitole.
  • Celý kurz s certifikátmi sa dá zvládnuť za 6 mesiacov popri práci.
  • V každej kapitole nájdeš vypracovanú téoriu, prípadne odkazy na videa a doplnkové materiály a tématické tasky, kde si svoje nadobudnuté vedomosti vyskúšaš. Týmto taskom robí review mentor a hlavným kritériom je funkčnosť, ale aj určitá kvalita kódu.
  • Žiadna viazanosť, kurz môžeš kedykoľvek ukončiť.
  • Nami uvedené odmeňovanie na trhu platí pre absolventov celého kurzu aj s certifikáciami.

počas celej doby kurzu si ťa môžeme

vybrať do spolupráce

a certifikácie budeš mať bez poplatku a potom only sky is the limit!

Prihlás sa na najlepší devops kurz

DevOpsGroup s. r. o.
Tolstého 5, 811 06 Bratislava
IČO: 53080513
DIČ: 2121252485
VAT: SK2121252485

Verified by MonsterInsights