DevOps Akadémia

DevOps efektívne, Cloud s ľahkosťou. Tento kurz je iný!

Prepracované materiály, úlohy
a k tomu skúsený DevOps Mentor.

3000€

je priemerná mzda na trhu pre DevOps inžiniera

30%

o toľko má developér s DevOps v priemere vyšší príjem na IT trhu

4000€

na toľko sa vyšplhá priemerný plat po 3 rokoch s DevOps 

Cieľ  
  Nástrahy
Bezvypádkový Release, Automatizácia, Infraštruktúra, Cloud:

Stale častejšie sa opakujúce výrazy, ktorým sa určite nevyhne nikto, kto chce napredovať vo svete informačných technológií (od developmentu až po neurónové sieťe a AI).
Práve k tomu všetkému prislúcha DevOps ako spôsob zabezpečenia automatizácie, platform dizajnu a efektívneho využitia infraštruktúry pri vývoji softwaru.
Ovládať best practice, chápať súvislosti a vedieť implementovať optimálne riešenie je zárukou predísť komplikáciám a prekážkam a znížite riziko zlyhania.
Skúšať robiť devops neznamená naučiť sa robiť devops správne. Stať sa devops odborníkom vyžaduje vzdelávať sa ucelene a prakticky.

Čo ťa posunie od DevOps Amatéra k DevOps Odborníkovy?
Tento 10 dielny kurz, ktorý ťa všetko naučí.
Kurz ťa vedie, vzdelávaš sa ucelene, jasne a prakticky.
Na vlastnej koži sa o tom presvedčíš na konci každej sekcie pri práci na zadanií.
Tásky, ktoré musíš zvládnuť, sú odvodené zo skutočných projektov.
Po kurze budeš vedieť devops používať správne: rozumieť nástrojom a ich manažovaniu, efektívne optimalizovať procesy a implementovať systémové riešenia.

A ak chceš môžeš pokračovať dalej a zvládnuť s nami certifíkáciou na Certified Kubernetes Administrátora a AWS Solution Architect Practicionera.

Si šikovný admin alebo programátor ?

Naučiť sa robiť DevOps správne je výzva, s ktorou ti pomôžeme.

Potrebuješ svoj IT team naučiť DevOps?

Naučíme tvoj team byť odborníkmi v DevOps technológiách. ​

Pre koho je tento DevOps kurz vhodný?

DevOps Graduate

Aké potrebuješ skúsenosti?

Aké potrebuješ osobnostné kvality?

Balíčky

1. DEVOPS

Vypracovanie akadémie
299 mesiac
 • Vypracovanie Akadémie (cca 200h) v spolupráci s mentorom (1h/týždeň)
 • PrÍstup ku školiacej platforme
 • Písomný code review od mentora
 • Kanál spýtaj sa mentora s odpoveďou na ďalší pracovný deň
 • Každý druhý týždeň skupinový call "spýtaj sa mentora"
 •  
 •  
Kubernetes

2. CERTIFIKÁCIA

AWS a Kubernetes
399 mesiac
 • Prístup k materiálov k príprave na certifikáciu
 • Príprava certifikačnú skúšku AWS Solution Architect Associate
 • Príprava na certifikačnú skúšku Kubernetes Certified Administrator
 • Vedenie mentora k certifikácii - prísomnou formou
 • Odporúčania od mentora
 •  
 •  

PROMINENT

DEVOPS A CERTIFIKÁCIA
499 mesiac
 • Prístup k všetkým materiálom aj k certifikácii
 • Hodina týždenne 1:1 call s mentorom (sync cally, mentorovanie....)
 • AWS kredity každý mesiac
 • Hodinu týždenne call s mentorom (sync calls, mentorovanie...)
 • Certifikačná skúška CKA v cene
 • Prístup ku komunite už vyškolených ľudi
Výhodné
 • žiadna viazanosť
 • best practice
 • variabelná zmena balíčkov na Prominent a spať

Kurz DevOps

GIT
GIT

• git základy (prečo použivame git, benefity)
• čo je git workflow ? (git merge, git squash)
• akú rolu zohráva Gitlab v živote developera
• GIT troubleshooting (ako prepísať históriu)
• integrácia s  JIRA
LINUX

• základy LINUXu (filesystem, ako linux funguje, prístupy)
• Bash a terminals
• SSH a základne komandy inštalovanie packidžov
• request manažment (curl, wget)
• prihlasovanie
• Network Ports
DOCKER

• prečo kontajnerizácia a na čo slúži?
• napíš svoj Dockerfile
• Docker Image vs Docker Container
• prihlásenie do containers a troubleshooting
• External Registries
• moja prvá infra - docker compose
KUBERNETES

• intro do Kubernetes a rôzne distribúcie 
• imperatívny vs declaratívny prístup
• bootstrapping pre tvoj cluster
• CKA Certifikačný kurz – Certified Kubernetes Administrator 
• príprava na  CKA
HELM

• základy Helmu
• templating
• externé charty
• vytvorenie vlastného Helm chartu
AWS
AWS

• čo je to cloud ? kto sú to Cloud provideri?
• základy AWS (regióny, AZs)
• Servisy EC2, VPC, IAM, ELB, S3, RDS, EKS, CloudFront
• Tásky orientované na  deploy vlastnej aplikácie  na rôznych servisách (S3, EC2, EKS) spolu s CDN
• AWS SAA kurz - AWS Certified Solutions Architect Associate
TERRAFORM

• čo je IaC (Infraštruktúra ako code)
• Terraform prehľad
• Terragrunt
• Terrafrom state a state manažment nastavenia
• vytvorenie IaC z predošlých táskov (plain and moduly)
CI/CD

• prečo je  CI/CD dôležité pre náš workflow
• aké srôzne úrovne nájdeme v CI/CD pipeline
• rôzne tooly ako jenkins, azure ci/cd, gitlab ci/cd (len teória)
• Tasky zamerané na rôzne úrovne CI/CD: Build stage, Helm stage, Test stage, Deployment
DATABAZA

• nerelačné vs relačné databýzy
• migrácia a prepojenie databázy 
• zálohovanie a obnova
• Sharding
• HA v databázach
• Tasky zamerané na real life príklady RDS a EKS: obnovenie databázy, MongoDB, PgAdmin

DevoOps Akadémia a Úspešní absolventi

DevOps mentori

DevOps Academy

CodeWork Academy

Code Work Academy ti prináša novodobé vzdelanie v IT. Naša vízia je pomôcť ľudom rozšíriť svoje schopnosti a rýchlejšie budovať kariéru snov v IT sektore. Veľa krát sa môže stať, že nemáme potrebné informácie alebo vzdelanie. Na scénu preto prichádzame MY!

 • Naše kurzy a webináre sú pripravené pre ľudí, čo chcú ambiciózne napredovať v IT.​
 • Dodáme im informácie, schopnosti a odvahu, aby aj mladší alebo starší človek dokázal spraviť vo svojom živote zmenu a stal sa vysoko žiadaným IT profesionálom, so skvelým platom a s uplatnením po celom svete.
 • Niektoré naše kurzy a webináre sú pripravené aj pre ľudí čo nemajú ŽIADNE alebo MINIMÁLNE skúsenosti s IT.

Prihlás sa na kurz DevOps!

Začni svoju cestu DevOps Špecialistu ešte dnes.

DevOpsGroup s. r. o.
Tolstého 5, 811 06 Bratislava
IČO: 53080513
DIČ: 2121252485
VAT: SK2121252485

Verified by MonsterInsights