(VOP) Všeobecné Obchodné Podmienky

Článok I. Úvodné ustanovenia 1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky spoločnosti DevOpsGroup s. r. o., so sídlom Tolstého 5, 811 06 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 53080513, zapísanej v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, vložka číslo 160061/B (ďalej len „VOP“), upravujú práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Užívateľom vznikajúce a súvisiace s ponukou, […]

Verified by MonsterInsights